ردیف نام و نام خانوادگی رشته/مقطع
۱ رقیه ابدالی مدیریت منابع انسانی/دکتری
۲ الهام ابراهیمی مدیریت منابع انسانی/دکتری
۳ الهه ابراهیمی توانی مدیریت منابع انسانی
۴ علی آتشی رفتار سازمانی/ دکتری
۵ زینب احمدی مدیریت منابع انسانی/ ارشد
۶ اصغر اسدی مدیریت منابع انسانی/ دکتری
۷ یونس اسکندری مدیریت دولتی/ دکتری
۸ امیر اسلام جو مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۹ آذر اسلامی مدیریت منابع انسانی/ دکتری
۱۰ امیر اعظمی سیاستگذاری/ دکتری
۱۱ مهناز اکبری مدیریت منابع انسانی/ دکتری
۱۲ سید مجتبی امامی سیاستگذاری/دکتری
۱۳ محمد امینی منابع انسانی / دکتری
۱۴ حسین ایمانی مدیریت دولتی/دکتری
۱۵ بهزاد برهانی مدیریت دولتی-تحول
۱۶ اکبر بروستانی مدیریت دولتی/ دکتری
۱۷ رجب بسطامی مدیریت دولتی/ دکتری
۱۸ علیرضا بناگر مدیریت دولتی/ دکتری
۱۹ امیرحسام بهروز مدیریت دولتی/ دکتری
۲۰ فریبا پارسا منابع انسانی/ارشد
۲۱ راحله پنبه چی رفتار سازمانی /دکتری
۲۲ شیما پورخدابخش منابع انسانی / ارشد
۲۳ علی اصغر پورعزت سیاستگذاری / دکتری
۲۴ محبوبه حاج کاظمی مدیریت دولتی / دکتری
۲۵ سمانه حاجی عسگری نوش آبادی مدیریت دولتی / دکتری
۲۶ سعید حجازی فر مدیریت دولتی / دکتری
۲۷ زکیه حسن زاده MBA / ارشد
۲۸ محمود حضرتی منابع انسانی / ارشد
۲۹ عین اله خاقانی زاده مدیریت دولتی / ارشد
۳۰ مرضیه خطی بازرگانی / دکتری
۳۱ اشکان خلیلی رفتار سازمانی/ فوق دکتری
۳۲ نگاه دادخواه مدیریت دولتی / دکتری
۳۳ افرا دادرس منابع انسانی / دکتری
۳۴ حسن دانایی فرد مدیریت دولتی / دکتری
۳۵ فاطمه رحیمی MBA / ارشد
۳۶ مرضیه رحیمی منابع انسانی / ارشد
۳۷ علی رزمی مدیریت دولتی
۳۸ عطیه رسولی منابع انسانی / دکتری
۳۹ سیاوش رفیعی مدیریت دولتی / دکتری
۴۰ فرزاد رمضانی راد مدیریت دولتی / دکتری
۴۱ الهام زاهدیان منابع انسانی / ارشد
۴۲ شیوا زند وکیلی مدیریت دولتی / ارشد
۴۳ رضا زینالی نامی منابع انسانی / ارشد
۴۴ عاطفه ساجدی نیا مدیریت دولتی / ارشد
۴۵ سروش ستوده سیاستگذاری
۴۶ بهارک سفیدگران منابع انسانی / دکتری
۴۷ منصور شیرزاد مدیریت رفتار سازمانی
۴۸ بهداد صادقی مدیریت دولتی / دکتری
۴۹ رویا صفری منابع انسانی / دکتری
۵۰ آرین عظیمی مدیریت دولتی / دکتری
۵۱ سجاد علیاری منابع انسانی / ارشد
۵۲ آرمان فاتح منابع انسانی / ارشد
۵۳ شیما فرخ مدیریت استراتژیک
۵۴ فرزانه قاسمی منابع انسانی / دکتری
۵۵ عماد قائنی منابع انسانی / دکتری
۵۶ حامد قربانی MBA / ارشد
۵۷ محمد قربانی منابع انسانی / دکتری
۵۸ علی رضا قزل مدیریت دولتی
۵۹ آرین قلی پور مدیریت دولتی / دکتری
۶۰ علی اله قنبری آینده پژوهی / دکتری
۶۱ مهسا قهرمانی منابع انسانی / ارشد
۶۲ رضا کلهریان منابع انسانی / دکتری
۶۳ مریم گل محمدی بازرگانی / ارشد
۶۴ بهاره ماه بانویی مدیریت دولتی / دکتری
۶۵ ندا محمد اسمعیلی منابع انسانی / دکتری
۶۶ علی محمد زاده مدیریت دولتی / دکتری
۶۷ پریا مرادی منابع انسانی
۶۸ زهرا مرادی مدیریت فناوری / ارشد
۶۹ سنا مصلی مدیریت بازرگانی / دکتری
۷۰ سید علی منصورزاده مدیریت دولتی / دکتری
۷۱ سیاوش موئدی صنعتی / ارشد
۷۲ مینا نامی مدیریت دولتی / دکتری
۷۳ مینا نجفلو منابع انسانی
۷۴ تکتم نجفی منابع انسانی / ارشد
۷۵ نفیسه نوروزی مدیریت دولتی / دکتری
۷۶ جلال نیک پیمان مدیریت دولتی / دکتری
۷۷ محمد یاسین ولی MBA / ارشد
۷۸ حمیدرضا یعقوبی مدیریت دولتی / دکتری
۷۹ الهام یعقوبی جامعه شناسی /ارشد
۸۰ سمیه یوسفی مدیریت شهری / ارشد
۸۱ مظاهر یوسفی امیری مدیریت دولتی / دکتری
۸۲ امیررضا نریمانی مدیریت دولتی / دکتری
۸۳ ندا امیدی مدیریت دولتی / ارشد
۸۴ محمدامین ارسنجانی مدیریت دولتی / ارشد
۸۵ نرگس صالحی شهرابی مدیریت دولتی / دکتری
۸۶ وحید یاوری مدیریت دولتی / دکتری
۸۷ محمدصادق تراب زاده مدیریت دولتی / دکتری
۸۸ محبوبه معماری منابع انسانی / دکتری
۸۹ الهویردی حبیب پور منابع انسانی / ارشد
۹۰ مهدی مرتضوی مدیریت / دکتری
۹۱ علی جهانگیری مدیریت دولتی / دکتری
۹۲ حسین بهرامی ترابی مدیریت دولتی / دکتری
۹۳ اعتبار نقدی منابع انسانی / ارشد
۹۴ سید مجتبی حسینی مدیریت دولتی / دکتری
۹۵ مهدی الوندی مدیریت دولتی / دکتری
۹۶ محمدعلی بابا زکلیکی مدیریت دولتی/دکتری
۹۷ داوود حسین پور مدیریت دولتی/ دکتری
۹۸ میرعلی سید نقوی مدیریت دولتی/ دکتری
۹۹ محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی مدیریت سیاستگذاری/ دکتری
فهرست