بیانیه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران به مناسبت انتصاب دکتر سید محمد مقیمی به ریاست دانشگاه تهران

بیانیه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران به مناسبت انتصاب دکتر سید محمد مقیمی به ریاست دانشگاه تهران ملت شریف ایران سلام علیکم؛ با احترام به استحضار می رساند که این…
فهرست